Nov 10, 2008

Hỏi han anh em tí nhé

Nov 10, 2008

gacon là nick của ai đấy Sơn nghệ ơi?
Hôm nào tụ tập uống bia đi anh em ơi?

3 comments:

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum