Nov 11, 2008

Hỏi về cách sử dụng chatroom

Nov 11, 2008

- Sơn ơi chatroom sử dụng như thế nào ý nhỉ?
- Tại sao trong phần hồ sơ mình không đưa được ảnh vào vậy?

1 comments:

  1. cứ vào và chat như bình thường của Yahoo thui!
    Thường thì máy đặt cho mình một cái tên vì vậy bạn phải sửa để thành tên mình chát luôn

    ReplyDelete

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum