Nov 6, 2008

Thắc mắc về công an mạng

Nov 6, 2008

Sao công an mạng đi đâu hết mà không vào blog của anh em mình để bắt hết mấy thằng nói phét đi các ông nhỉ.
Tình hình lụt lội thế nào anh em ơi?
Nhất là mấy anh em ở Hà Nội có gì post lên đi.

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum