Jan 15, 2013

Bá cáo xóm nhà lá!

Jan 15, 2013

Tin nóng hổi: Từ ngày 15/01/2013, sau một quá trình hoạt động tên miền www.41d2.com.vn (24/01/2011) đã chính thức được gia hạn thêm 10 năm với tổng kinh phí gia hạn là 3.150.000 đồng  (Ba triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Nguồn kinh phí: từ quỹ lớp. Hi vọng sau khi hết hạn đợt này thì lớp mình  có thể gia hạn để tên miền 41d2.com.vn chính thức và mãi mãi thuộc về tập thể lớp 41D2, một địa chỉ nhỏ trong thế giới toàn cầu này.

Thay mặt xóm nhà lá xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Hùng, người đã đặt nền móng đầu tiên cho sự hiện diện thực sự và chuyên nghiệp của Diễn đàn thông tin 41d2 trong không gian mạng, người đã tự bỏ kinh phí để cho Diễn đàn được hoạt động tốt trong 2 năm qua. Thanks bro.

Hiện tại, tương lai và những gì đã có trong quá khứ chúng ta hoàn toàn nhất trí cho một niềm tin bất diệt về tình bạn chung thủy và keo sơn.

Nay bá cáo.

TM Ban biên tập

(đã ký)

Nguyễn Thành Sơn

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum