Nov 15, 2011

Dự lễ kỷ niệm thành lập trường ĐHXD

Nov 15, 2011

Thông báo đến các bạn 41D2

Nhân ngày kỷ niệm thành lập trường 45 năm và ngành 55 năm, Tập thể lớp  
41D2 dự kiến sẽ tham dự lễ kỷ niệm với thành phần là các thành viên lớp ở
Hà Nội và các bạn ở các tỉnh khác bố trí được thời gian phù hợp (Lớp
trưởng Đỗ Quang điều hành, BCT các tỉnh thành theo quy định tập hợp, BCT
quỹ Công Hùng thực chi).

Thời gian và địa điểm tiến hành cụ thể sẽ do bạn Đỗ Quang (cell phone: 0983.32.96.77) thông báo tới  
các bạn.

Về hình thức tham dự: Sau khi thông báo và lấy ý kiến của các thành viên
lớp, chúng ta thống nhất một phương án là Lớp sẽ sử dụng quỹ lớp 41D2 đóng
góp vào quỹ học bổng của khoa Công trình thủy (do thầy Vũ Hữu Hải - Trưởng khoa phát động) với số tiền là 15-20 triệu  
đồng (cần có chứng từ hợp lệ và báo cáo hehe).

Và theo một số ý kiến đóng góp thì có thể trong thời gian tới tùy vào điều
kiện lớp sẽ thành lập một quỹ học bổng cho Khoa mang tên 41D2 hoặc quỹ
khuyến học cho các con em trong Lớp 41D2 theo định kỳ hàng năm.

Do điều kiện công tác xa Sơn đành phải đóng vai trò quấy rối cho các bạn
vui. Hi vọng lớp mình dù chưa phải mọi người ai cũng đều thành đạt, nhưng
trong mọi hoàn cảnh (trước đây - hiện nay hoặc sau này) nhưng có hoạt động
thể hiện được tinh thần văn hóa và nhân văn mang tên 41D2

Thân.

P/s: Thư mời có ghi chương trình các bạn xem (do sưu tầm trên mạng - chỉ mang tính minh bạch)0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum