Nov 16, 2011

Dự kiến chương trình tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường ĐHXD

Nov 16, 2011

Kính gửi: Các đồng chí 41D2

- Căn cứ vào thư mời của Khoa Công trình thủy;
- Căn cứ vào tình hình thực tế,
Tôi đề nghị việc tham gia Quỹ học bổng như sau:

- Học bổng này là học bổng thường niên
- Học bổng này mang tên 41D2
- Bắt đầu của kỳ thứ 02 các khóa mới: Mỗi kỳ trao 03 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng / 01 tháng (~15 USD / tháng)
Hồ sơ cấp học bổng (tất cả chúng ta cùng phê duyệt, bầu chọn qua blog này, sau khi scan để post lên mạng) là của các sinh viên thuộc top 10 của Khoa công trình thủy.
Có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương)
Có điểm số thuộc vào top 10 của Khoa công trình thủy (có xác nhận của Khoa công trình thủy)

Mong anh em xem xét và cho ý kiến.

1 comments:

  1. Theo mình đợt này cứ đóng lệ quyên cái quỹ học bổng của Khoa. Còn sau này giờ gia đình mọi người đều có con cái rồi, mình làm cái quỹ khuyến học cho các cháu nhà ta có vẻ thiết thực hơn đỡ lãng phí hehe (tính trung bình mỗi gia đình có 1 cháu thì lớp mình đã có khoảng 40-50 cháu rồi) và hằng năm đóng riêng cho cái quỹ này. Cách thức thực hiện có thể họp lớp đầu năm cái nữa nhể!?

    ReplyDelete

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum