Aug 3, 2011

Google Plus!

Aug 3, 2011

Dự án G+ đang làm đảo lộn các diễn đàn và cộng đồng mạng trong thời gian qua. Với số lượng người dùng trên cơ sở invitation, vì vậy không phải các cụ nào nhà mình cũng được sử dụng dịch vụ trên. Nếu đã sử dụng Facebook chắc các bạn cũng không ít hứng thú với mạng xã hội ảo và cũng phiền lòng vì luôn phải vượt qua những bức tường lửa phiền hà, tại sao k đăng ký để có một tài khoản trong Google Plus?! Hãy để lại thông tin để Ban biên tập cung cấp thư mời. Thế giới luôn sẵn sàng nếu bạn đam mê và muốn lướt sóng trên những đỉnh cao công nghệ. Let's go!!!

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum