Aug 24, 2011

Ảnh độc: Giao thông Việt Nam

Aug 24, 2011Hi vọng sẽ còn có nhiều con đường như vậy để giao thông Việt Nam đi vào hướng chuyên nghiệp hóa. Ảnh do Admin chụp tại Miền Tây và trong tương lai sẽ còn xuất hiện tại nhiều cung đường, nhiều miền quê của đất nước! Hehe

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum