Jan 24, 2011

Tên miền www.41d2.com.vn!!!

Jan 24, 2011

Từ phút này 13h 53' thứ 2 ngày 24 tháng 01 năm 2011 tên miền của Diễn đàn thông tin 41D2 chính thức là www.41d2.com.vn

It has been created!!!

Thank 4 all

2 comments:

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum