Jan 25, 2011

Tài khoản tiền gửi

Jan 25, 2011

Đề nghị các bạn chuyển tiền vào Tài khoản của Bạn Nguyễn Công Hùng:

Số TK: 22210000069655 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội.

(Nhớ liên hệ trước khi gửi)

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum