Oct 5, 2009

Xin chào, xin chào và xin xin chào

Oct 5, 2009

Chào anh em.

Lâu lắm rồi chưa tổ chức được bữa offline nào ở Hà Nội.
Tôi đang định tổ chức một vào thời gian gần đây không biết ý kiến của anh em như thế nào?
Mọi người có cao kiến gì thì vào blog đóng góp hoặc nhắn tin cho tôi nhé.
Tôi sẽ nhắn tin hỏi ý kiến mọi người.
Hy vọng anh em nhiệt tình tham giam cho vui vẻ.

Trân trọng.

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum