Oct 26, 2009

Anh em 41D2 đi đâu hết cả rồi

Oct 26, 2009

Dạo này anh em 41D2 ngoan ghê.

Phát động offline để uống bia rượu mà không ai bắt nhời gì cả.
Buồn như con chuồn chuồn.

Ông Hiếu đâu rồi cho anh em một bài về Lào đi?
Ông Sơn đâu rồi cho anh em một bài về gái Cần Thơ đi.


0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum