Oct 2, 2009

Thắc mắc về anh chàng Sơn Nghệ

Oct 2, 2009

Cái anh chàng Sơn Nghệ này buồn cười quá.
Có cái chức admin mà cứ đem rao bán suốt.
Vớ được em nào trong đó chưa Sơn ơi? Gái miền Tây là ưa các anh Bắc Kỳ cục lắm đấy (vì ít nhậu và thương vợ).

1 comments:

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum