Feb 27, 2009

Tình hình anh em 41D2

Feb 27, 2009

Sao dạo này anh em 41D2 chẳng thấy ai vào blog cả.
Lúc nào vào cũng thấy mỗi một người online. Chán.
Anh em chăm vào rồi viết bài để mọi người thường xuyên nắm được tình hình của nhau đi chứ.

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum