Jun 23, 2011

Webmaster: Hướng dẫn đăng bài qua email

Jun 23, 2011

1. Đặt tài khoản mail trong trang web để đăng bài:

Truy cập blogger
Vào phần cài đặt (setting)
>> Nhấp tab Email & điện thoại di động
>> Trong phần Tùy chọn đăng bài (Posting option) đặt tên theo hướng dẫn

VD acount: sonpetro.vi (Tài khoản gmail): Tùy chọn sẽ có định dạng: sonpetro.vi."xxxxxx".blogger.com đặt tên vào xxxxxx theo ý muốn quản lý của users

Có các lựa chọn: Đăng ngay lập tức; Lưu ở dạng Nháp; Đã bị vô hiệu (tùy mức độ soạn bài mà bạn lựa chọn các tính năng này).

>> Lúc này email nhận bài đăng của bạn sẽ là: "your_acount"."xxxxxx".blogger.com lưu vào địa chỉ email của bạn

2. Đăng bài:

Vào hòm thư mà bạn đã đăng ký để đăng nhập vào trang web 41d2 (VD: Gmail, Yahoo, Opera...) soạn thư (soạn bài) >>>> gửi đến địa chỉ email nhận bài (theo mục 1).

Sau khi send, bạn đã hoàn tất đăng bài qua email mà không cần truy cập blogger.com như những lần trước đây.

Bài đăng sẽ có định dạng:

Tiêu đề email = Tiêu đề bài viết

Nội dung email = Nội dung bài viết


3. Bổ sung: BBT đã bổ sung thêm chế độ theo dõi, tổng hợp qua email (bên phải màn hình) và chế độ hiện thị các bài nổi bật trong vòng 30 ngày (bên trái - phía dưới màn hình) để thuận tiện cho các bạn theo dõi, quản lý.


Trên đây là hướng dẫn của webmaster, các bạn còn chần chờ gì nữa ^^

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum