Jun 23, 2011

Thay lời muốn nói!

Jun 23, 2011

Để cảm ơn các bạn tập thể lớp 41D2 đã luôn quan tâm đến gia đình Sơn nghệ trong vừa qua, đồng thời khởi động lại chương trình làm Kỷ yếu 10 năm rời giảng đường trong năm 2011 này. Có nghĩa là cái quỹ chăng đầy mạng nhện của Lớp sẽ tiếp tục được hoạt động (tiền nhiều mà chưa có chỗ tiêu). Rất mong, đề nghị các bạn nào chưa hoàn thành bản lý lịch cung cấp cho Ban tổ chức thì cung cấp sớm nhất trong thời gian có thể.
Nếu bạn nào không đáp ứng yêu cầu tối thiểu này (hạn cuối là 30/6/2011) thì ngay sau đó sẽ liên tục nhận được số lạ tấn công, nhá máy với đầu số 079.xxxxxxxxxxx đến khi bạn mệt mỏi đáp ứng yêu cầu của chúng tôi ^^
Đã hứa là làm. Có thể hiện nay đối với bạn không quan trọng, nhưng 10 năm sau hay lâu hơn nữa, khi bạn đã mệt mỏi với những đua tranh hay mãn nguyện với cuộc đời, khi nhìn lại những kỷ niệm nhỏ nhoi mà bạn đã có với chúng tôi, tin rằng bạn thấy nó thật ý nghĩa, ý nghĩa hơn những gì bạn có thể cảm nhận vào lúc này.

Trân trọng

Nơi nhận:

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum