Mar 5, 2009

Hỏi thăm tình hình

Mar 5, 2009

Dạo này ốm đau thế nào rồi Sơn Nghệ ơi?
Anh em lo cho ông quá. Chắc bệnh này là do tức hạ phá thượng chứ gì?
Chú sang Gia Lâm anh chữa cho.

1 comments:

  1. đính chính!

    Sơn tuy ốm là đúng và nguyên nhân phát bệnh cũng đúng nhưng đề nghị k đưa biện pháp mạnh như vậy để chữa bệnh keke

    Sắp khỏe rùi

    ReplyDelete

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum