Jan 6, 2009

2009: Khoảng 150 nghìn lao động có thể mất việc làm!

Jan 6, 2009

Anh em trong lớp chú ý! Theo nghiên cứu của chúng tôi, tình hình kinh tế năm 2009 sẽ không sáng sủa hơn so với năm 2008 vì vậy đề nghị anh em trong lớp tích cực tiết kiệm, đầu tư hiệu quả, không xài sang như các năm trước và nhất là phải chú ý trong công việc, đừng để xếp đuổi việc nhé! sau đây là một nghiên cứu mới được BBT "lượm lặt" được trên số báo ra trong ngày - nóng hôi hổi:

http://matcuoi.com

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự báo năm 2009, có khoảng 150.000 lao động tại nhiều doanh nghiệp bị mất việc làm.


Theo đó, Bộ đang xây dựng chính sách đối với lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm. 

Dự kiến, với trường hợp chủ bỏ trốn hoặc phá sản thì phần tài sản còn lại của doanh nghiệp được dùng để trả nợ lương, bảo hiểm, phụ cấp và giải quyết trợ cấp thôi việc. Trường hợp tài sản doanh nghiệp không đủ, Nhà nước hỗ trợ tối đa mỗi người không quá 3 tháng lương. 

Đối với doanh nghiệp cắt giảm lao động, nguồn kinh phí thực hiện trợ cấp thôi việc được lấy từ chi phí và quỹ trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không đủ khả năng chi trả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Nhà nước hỗ trợ tối đa mỗi người không quá 3 tháng lương.

Với số lao động thất nghiệp và mức Nhà nước dự kiến hỗ trợ, ngân sách nhà nước sẽ phải chi khoảng 900 tỷ đồng.
.
.
(theo Thời báo Kinh tế)
http://matcuoi.com sợ rồi nhé!

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum