Mar 28, 2012

Thông báo

Mar 28, 2012

Hiện nay thành viên ban liên lạc Nguyễn Thành Sơn đang ra công tác và chờ hộ đê vợ tại Hà Nội. Anh em nào có nợ nần hoặc có kế hoạch bia rượu thì ới tiếng để Sơn nghệ tụ tập. Trân trọng!

Nay bá cáo

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum