Jan 16, 2012

Đỗ Quang dùng thêm số ĐTDĐ

Jan 16, 2012

Trân trọng thông báo với anh em tôi dùng thêm số 0914699473 ngoài số 0983329677 (đang tắt máy vì cuối năm mà)

Trân trọng./.

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum