Oct 23, 2008

Chào anh em 41D2

Oct 23, 2008

Chào tất cả anh em 41D2
Lời đầu tiên rất hoan nghênh sáng kiến và sự thực hiện nhanh chóng kịp thời của bạn Sơn (hôm nào tổ chức uống bia tôi sẽ đề nghị anh em thưởng cho ông 5 cốc).
Mong muốn của tôi là anh em 41D2 thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, thư và nay là qua blog này.
Mong anh em cũng cung cấp cho toàn thể biết công việc cũng như những sở trường của mình để bọn tôi còn có thể lợi dụng và nhờ vả (nói cầu này sợ Hiếu cùi nó nghĩ ngợi thì chết).
Cũng đề nghị anh em:
1. Anh em công tác tại Hà Nội ra nghị quyết thời gian gặp nhau. Tôi đề nghị 2 tháng 1 lần (trừ bất thường).
2. Anh em đang công tác ngoài Hà Nội khi nào về thủ đô giải ngố thì thông báo trước để anh em bọn tôi còn được đi uống bia nhé.

1 comments:

  1. nhất trí! mỗi anh em tham gia vào trang blog của lớp nên viết tối thiểu một bài về bản thân, công việc, gia đình

    ReplyDelete

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum