Mar 20, 2012

Upgrade 41D2!

Mar 20, 2012

Thông báo toàn thể anh em 41D2.

Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi, sau một thời gian củng cố Ban biên tập đã có bổ sung một số tính năng mới cho trang Diễn đàn của chúng ta. Cụ thể:

  1. Bổ sung nút Gplus (G+) vào các bài viết phục vụ cho việc chia sẽ bài viết cho bạn bè và thế giới Google plus.
  2. Bổ sung tính năng phân cấp cho phần nhận xét (comment). Từ nay anh em có thể phản hồi trực tiếp, cụ thể cho phần nhận xét của những người đã để lại comment trên diễn đàn.
Nay bá cáo thiên hạ. Hi vọng anh em sẽ cảm nhận thấy sự tiện lợi này.

Trân trọng.

8 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum